Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
March 31, 2010
File Size
1.7 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
48,577 (16 today)
Favourites
104 (who?)
Comments
94
Downloads
12,371 (2 today)
×
Hero's ClockWeather Fixed by minhtrimatrix Hero's ClockWeather Fixed by minhtrimatrix
Now you can use my skin again
Just edit for getting feed from xml.weather.com
Remember find your Zipcode & fill your CityName
Enjoy
Add a Comment:
 
:iconalejandrodonato:
Alejandrodonato Featured By Owner Oct 14, 2014   Photographer
good xD.
Reply
:iconnatsu0125:
NaTsU0125 Featured By Owner Feb 2, 2014
i.imgur.com/iHWGonb.png


How can I Edit the skin to make it look like that? (I have the photo but I want to know how can I make that annotation and how can I put the head)


P.S: I want to the bubble say "Good Morning" in the morning, "Good Afternoon" in the afternoon and "Good Evening"  in the Evening.


Thank you in advance!
Reply
:iconclawsofinuyasha:
ClawsOfInuyasha Featured By Owner Nov 21, 2013
nm just saw the fix. :D
Reply
:iconclawsofinuyasha:
ClawsOfInuyasha Featured By Owner Nov 21, 2013
Is it possible to change celsius to fahrenheit?
Reply
:iconalimshahdaniel:
AlimShahDaniel Featured By Owner Aug 7, 2013
How to install it ?

Reply
:icontranhienpc:
tranhienpc Featured By Owner Apr 6, 2013
Cập nhật: bây giờ thì dùng bản nào cũng ko được, em nghĩ là do trang weather.com thay đổi gì đó mà thử với mấy cái skin thời tiết khác cũng không được. Lỗi nó đây: [link]
Reply
:iconminhtrimatrix:
minhtrimatrix Featured By Owner Apr 6, 2013
Mình đã test lại thử cái skin này trên version 2.5
Tất cả đều hoạt động bình thường. Rất có thể conflict với W8 hoặc antivirus programe. Bạn thử disable nó xem
Reply
:icontranhienpc:
tranhienpc Featured By Owner May 4, 2013
cám ơn bác đã test dùm, skin mình đã dùng lại bình thường, có lẽ do firewall nhà mình nó chặn không cho vào mạng. Phải thêm nó vào danh sách tin tưởng, trước giờ chẳng bị. bữa giờ dùng rất tốt
Reply
:icontranhienpc:
tranhienpc Featured By Owner Apr 6, 2013
bác ơi, từ lúc có bản 2.5 Final là hết cập nhật được nhiệt độ. Toàn hiện 34 độ, dù đã refresh nhiều lần (cả restart máy). Hiện đang sử dụng Win8 (bản 2.4 trở xuống thì vẫn dùng bình thường, mong bác fix hoặc hướng dẫn sửa lỗi sớm, em rất thích skin này).
tranhienpc@gmail.com
Reply
:icontuanxlegend:
tuanxlegend Featured By Owner Feb 28, 2013
good
Reply
Add a Comment: